Đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ: Triệu tập gần 120 cá nhân, tổ chức

Các bị can liên quan đến đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng. Ảnh: BCA.
Các bị can liên quan đến đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng. Ảnh: BCA.
Các bị can liên quan đến đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng. Ảnh: BCA.
Lên top