Cục trưởng CSGT: Xây dựng lực lượng với phương châm "ba xây, ba chống"

Lực lượng thuộc Cục CSGT làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: V.H.
Lực lượng thuộc Cục CSGT làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: V.H.
Lực lượng thuộc Cục CSGT làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: V.H.
Lên top