Kiềm chế tai nạn giao thông:

Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe!

Một học viên đang sát hạch lý thuyết. Ảnh: ĐT
Một học viên đang sát hạch lý thuyết. Ảnh: ĐT
Một học viên đang sát hạch lý thuyết. Ảnh: ĐT
Lên top