Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công an vào cuộc vụ bảo vệ trung tâm thương mại dâm ô trẻ em

Nghi phạm (ngồi) tại thời điểm bị bắt giữ
Nghi phạm (ngồi) tại thời điểm bị bắt giữ