Chủ dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bất nhất trong yêu cầu bồi thường

Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: C.H
Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: C.H
Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: C.H
Lên top