Hình ảnh dẫn giải bị cáo phiên toà xử đại án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm. Ảnh: V.D
Vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm. Ảnh: V.D
Vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm. Ảnh: V.D
Lên top