Chủ doanh nghiệp gỗ từng bị Đường Nhuệ doạ giết đã tại ngoại

Trụ sở Công ty Lâm Quyết, nơi từng bị đàn em Đường Nhuệ đập phá. Ảnh CTV
Trụ sở Công ty Lâm Quyết, nơi từng bị đàn em Đường Nhuệ đập phá. Ảnh CTV
Trụ sở Công ty Lâm Quyết, nơi từng bị đàn em Đường Nhuệ đập phá. Ảnh CTV
Lên top