Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình: Vụ án Đường “Nhuệ” không có vùng cấm

Căn nhà kiêm trụ sở công ty Đường Dương đóng kín cửa sau ngày vợ chồng đại gia Đường "Nhuệ" bị bắt giữ. Ảnh: Phạm Đông - V.Dũng.
Căn nhà kiêm trụ sở công ty Đường Dương đóng kín cửa sau ngày vợ chồng đại gia Đường "Nhuệ" bị bắt giữ. Ảnh: Phạm Đông - V.Dũng.
Căn nhà kiêm trụ sở công ty Đường Dương đóng kín cửa sau ngày vợ chồng đại gia Đường "Nhuệ" bị bắt giữ. Ảnh: Phạm Đông - V.Dũng.
Lên top