Sở Y tế Hải Phòng bác thông tin mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 10 tỉ

Sở Y tế Hải Phòng khẳng định chưa mua sắm thiết bị hệ thống xét nghiệm tự động SARS-CoV-2. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Sở Y tế Hải Phòng khẳng định chưa mua sắm thiết bị hệ thống xét nghiệm tự động SARS-CoV-2. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Sở Y tế Hải Phòng khẳng định chưa mua sắm thiết bị hệ thống xét nghiệm tự động SARS-CoV-2. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Lên top