Chủ cửa hàng điện thoại tương kế bắt kẻ dùng tiền giả mua hàng

Ba bị cáo trong vụ án lưu hành tiền giả. Ảnh: V.Dũng.
Ba bị cáo trong vụ án lưu hành tiền giả. Ảnh: V.Dũng.
Ba bị cáo trong vụ án lưu hành tiền giả. Ảnh: V.Dũng.
Lên top