Bắt thanh niên sử dụng 14 triệu đồng tiền giả để tiêu dùng

Đối tượng lưu hành tiền giả ở Bình Dương bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng lưu hành tiền giả ở Bình Dương bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng lưu hành tiền giả ở Bình Dương bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top