Dùng tiền thật mua tiền giả qua Facebook, chưa kịp xài đã bị bắt

07 tờ tiền giả cơ quan Công an thu được tại nhà của Hoàng Anh. Ảnh: N.A
07 tờ tiền giả cơ quan Công an thu được tại nhà của Hoàng Anh. Ảnh: N.A
07 tờ tiền giả cơ quan Công an thu được tại nhà của Hoàng Anh. Ảnh: N.A
Lên top