Bộ Tư pháp nói về nội dung tố cáo Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội

Bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Ảnh PV
Bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Ảnh PV
Bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Ảnh PV
Lên top