Cán bộ tư pháp không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch của công dân

Người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động. Ảnh minh họa: T.V
Người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động. Ảnh minh họa: T.V
Người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động. Ảnh minh họa: T.V
Lên top