Bộ Tư pháp Mỹ kiện công ty Trung Quốc vì bán khẩu trang giả

Khẩu trang N95. Ảnh: AFP.
Khẩu trang N95. Ảnh: AFP.
Khẩu trang N95. Ảnh: AFP.
Lên top