Nơi duy nhất ở Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công

Samoa thuộc Mỹ là nơi duy nhất chưa bị COVID-19 tấn công ở nước này. Ảnh: AFP.
Samoa thuộc Mỹ là nơi duy nhất chưa bị COVID-19 tấn công ở nước này. Ảnh: AFP.
Samoa thuộc Mỹ là nơi duy nhất chưa bị COVID-19 tấn công ở nước này. Ảnh: AFP.
Lên top