Trao Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Lên top