Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đảm bảo tiến độ trả thẻ căn cước công dân

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BCA
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BCA
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BCA
Lên top