Không thể đi xin việc vì chưa nhận được căn cước công dân gắn chíp

Không thể đi xin việc vì chưa nhận được căn cước công dân gắn chíp. Ảnh minh họa: LDO.
Không thể đi xin việc vì chưa nhận được căn cước công dân gắn chíp. Ảnh minh họa: LDO.
Không thể đi xin việc vì chưa nhận được căn cước công dân gắn chíp. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top