Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Khách sạn, quán nhậu, nhà dân liên tiếp cháy trong sáng nay