Công ty Thoát nước Hà Nội nói về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Việc xử lý, làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Việc xử lý, làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Việc xử lý, làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Sơn Tùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top