Triệt ô nhiễm sông Tô Lịch, "tham vọng" tận dụng giao thông đường thuỷ

Sông Tô Lịch thay đổi khác lạ sau khi nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây.
Sông Tô Lịch thay đổi khác lạ sau khi nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây.
Sông Tô Lịch thay đổi khác lạ sau khi nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top