Thay thế hàng cây phong lá đỏ: Bài học về thử nghiệm cây trồng ở Hà Nội

Hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới. Ảnh: T.G
Hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới. Ảnh: T.G
Hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới. Ảnh: T.G
Lên top