Huế: Các phóng viên, nhà báo xuống đường dọn rác làm đẹp đất cố đô

Các phóng viên, cộng tác viên công tác ở Thừa Thiên - Huế tham dọn rác ở khu vực lăng vua Tự Đức.
Các phóng viên, cộng tác viên công tác ở Thừa Thiên - Huế tham dọn rác ở khu vực lăng vua Tự Đức.
Các phóng viên, cộng tác viên công tác ở Thừa Thiên - Huế tham dọn rác ở khu vực lăng vua Tự Đức.
Lên top