Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: LĐ
Bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: LĐ
Bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: LĐ
Lên top