Nước lọc sản xuất từ nước thải sinh hoạt: Chủ cơ sở nói gì?

Cơ sở sản xuất nước lọc nằm sát con mương nước thải. Ảnh MD
Cơ sở sản xuất nước lọc nằm sát con mương nước thải. Ảnh MD
Cơ sở sản xuất nước lọc nằm sát con mương nước thải. Ảnh MD
Lên top