Vui Tết Trung thu cho con cán bộ, công chức, viên chức, lao động

Đồng chí Phùng Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng bộ; Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện.
Đồng chí Phùng Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng bộ; Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện.
Đồng chí Phùng Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng bộ; Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện.
Lên top