LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viền Đỗ Thị Thu Hương. Ảnh: P. Chung
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viền Đỗ Thị Thu Hương. Ảnh: P. Chung
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viền Đỗ Thị Thu Hương. Ảnh: P. Chung
Lên top