LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao suất quà cho con công nhân lao động

Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo Ban Nữ Công LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu học sinh. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo Ban Nữ Công LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu học sinh. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo Ban Nữ Công LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu học sinh. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top