Tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ tặng quà cho học sinh là con cán bộ công chức viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Hồng Nga
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ tặng quà cho học sinh là con cán bộ công chức viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Hồng Nga
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ tặng quà cho học sinh là con cán bộ công chức viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Hồng Nga
Lên top