Hà Tĩnh cử 152 nhân viên y tế giúp Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

152 nhân viên y tế Hà Tĩnh lên đường ra hỗ trợ Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
152 nhân viên y tế Hà Tĩnh lên đường ra hỗ trợ Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
152 nhân viên y tế Hà Tĩnh lên đường ra hỗ trợ Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Lên top