Nhiều phụ huynh, học sinh tiếc nuối khi bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến

Không còn học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3 từ ngày 5.9. Ảnh: Thiều Trang
Không còn học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3 từ ngày 5.9. Ảnh: Thiều Trang
Không còn học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3 từ ngày 5.9. Ảnh: Thiều Trang
Lên top