Hà Tĩnh: Thành lập Quỹ giúp học sinh khó khăn vào đại học

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tinh phát biểu khi bàn về thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn vào Đại học. Ảnh: TT.
Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tinh phát biểu khi bàn về thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn vào Đại học. Ảnh: TT.
Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tinh phát biểu khi bàn về thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn vào Đại học. Ảnh: TT.
Lên top