Gần 50.000 học sinh, giáo viên Bắc Ninh phải cách ly tại nhà

Hơn 50 nghìn học sinh, giáo viên Bắc Ninh phải cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh
Hơn 50 nghìn học sinh, giáo viên Bắc Ninh phải cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh
Hơn 50 nghìn học sinh, giáo viên Bắc Ninh phải cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh
Lên top