LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top