Cán bộ nhân viên ngành Hàng hải ủng hộ đồng bào miền Trung

Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Chu Linh
Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Chu Linh
Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Chu Linh
Lên top