Công Phượng tặng tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Trung

Công Phượng tặng toàn bộ 10 triệu đồng tiền thưởng của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Thanh Vũ.
Công Phượng tặng toàn bộ 10 triệu đồng tiền thưởng của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Thanh Vũ.
Công Phượng tặng toàn bộ 10 triệu đồng tiền thưởng của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top