Tiếp tục gia tăng con số thương vong do lũ lụt tại miền Trung

Lũ lụt chia cắt nhiều khu vực tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi long
Lũ lụt chia cắt nhiều khu vực tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi long
Lũ lụt chia cắt nhiều khu vực tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi long
Lên top