Xử lý nợ xấu, con đường chưa bằng phẳng

Ngày 21/8 Công ty Quản lý tài sản – VAMC đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Sài Gòn One Tower nhằm mục đích xử lý, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Đây là tài sản đảm bảo đầu tiên bị VAMC thu giữ để xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 vừa có hiệu lực.
Ngày 21/8 Công ty Quản lý tài sản – VAMC đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Sài Gòn One Tower nhằm mục đích xử lý, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Đây là tài sản đảm bảo đầu tiên bị VAMC thu giữ để xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 vừa có hiệu lực.