Tranh chấp nhà chung cư gia tăng vì thiếu chế tài

Cần sớm có những quy định về quản lý nhà chung cư để hạn chế xảy ra tình trạng tranh chấp (ảnh minh họa - Thanh Vy).
Cần sớm có những quy định về quản lý nhà chung cư để hạn chế xảy ra tình trạng tranh chấp (ảnh minh họa - Thanh Vy).