Người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” trên đất Sài Gòn

Một trong vô số lần hiệp sĩ Trần Văn Hoàng bắt cướp trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một trong vô số lần hiệp sĩ Trần Văn Hoàng bắt cướp trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một trong vô số lần hiệp sĩ Trần Văn Hoàng bắt cướp trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Nhân vật cung cấp