Đội hiệp sĩ Bình Dương liên tiếp lập công

Anh Hải (bìa phải) cùng đồng đội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thụ (giữa) lừa mua rồi chiếm đoạt hơn 30 xe máy của các nạn nhân. 
Ảnh: Hiệp sĩ cung cấp
Anh Hải (bìa phải) cùng đồng đội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thụ (giữa) lừa mua rồi chiếm đoạt hơn 30 xe máy của các nạn nhân. Ảnh: Hiệp sĩ cung cấp
Anh Hải (bìa phải) cùng đồng đội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thụ (giữa) lừa mua rồi chiếm đoạt hơn 30 xe máy của các nạn nhân. Ảnh: Hiệp sĩ cung cấp