Chuyện chưa từng kể của người tài xế 23 năm bắt cướp

Phút trầm ngâm của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng - người 23 năm ròng rã bắt hơn 500 vụ trộm cướp ở Sài Gòn
Phút trầm ngâm của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng - người 23 năm ròng rã bắt hơn 500 vụ trộm cướp ở Sài Gòn
Phút trầm ngâm của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng - người 23 năm ròng rã bắt hơn 500 vụ trộm cướp ở Sài Gòn