“Lục Vân Tiên” giữa đời thường

Anh Lý Nhơn Thành (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội trong Ban BVDP. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Anh Lý Nhơn Thành (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội trong Ban BVDP. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Anh Lý Nhơn Thành (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội trong Ban BVDP. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM