Làm từ 8-10 ngày/tháng, đóng BHXH thế nào?

NLĐ phải nghỉ việc, không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương
NLĐ phải nghỉ việc, không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương