Tiết canh lợn - món ăn nguy hiểm

Một bệnh nhân đang điều trị do nhiễm liên cầu khuẩn lợn - Ảnh minh họa, nguồn internet.
Một bệnh nhân đang điều trị do nhiễm liên cầu khuẩn lợn - Ảnh minh họa, nguồn internet.
Một bệnh nhân đang điều trị do nhiễm liên cầu khuẩn lợn - Ảnh minh họa, nguồn internet.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top