Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sữa chua trộn hành sống ở Warszawa

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.