Những cuốn sách cổ và chuyện về “Trạng nguyên” của người Thái

Cuốn sách cổ được lưu giữ trong một gia đình ở Kỳ Sơn - Nghệ An. Ảnh: HV
Cuốn sách cổ được lưu giữ trong một gia đình ở Kỳ Sơn - Nghệ An. Ảnh: HV
Cuốn sách cổ được lưu giữ trong một gia đình ở Kỳ Sơn - Nghệ An. Ảnh: HV
Lên top