Tản mạn về con trâu ở vựa lúa đồng bằng

Con trâu gắn với cây lúa là biểu tượng cho vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long ngày đầu cha ông đi mở cõi. Ảnh: Nhật Hồ
Con trâu gắn với cây lúa là biểu tượng cho vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long ngày đầu cha ông đi mở cõi. Ảnh: Nhật Hồ
Con trâu gắn với cây lúa là biểu tượng cho vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long ngày đầu cha ông đi mở cõi. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top