Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt: Khép nhiều hơn Mở

Ảnh trong dự án “Nước” (Holding water) của Duy Phương.
Ảnh trong dự án “Nước” (Holding water) của Duy Phương.